Du Học Bluesea
Du Học Bluesea

Danh sách các trường Anh

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ HỌC PHÍ Website
1 BPP University 2 St Mary Axe,City of London,London,England,
EC3A 8BF
£10,000 https://www.bpp.com/
2 University of Worcester Henwick Grove,Worcester,Worcestershire,England,
WR2 6AJ
£11,000 www.worcester.ac.uk
3 Swansea University Singleton Park, Swansea, Wales SA2 8PP, England £15,000 www.swansea.ac.uk
4 Southampton Solent University East Park Terrace,Southampton,England,SO14 0YN £12,000 www.solent.ac.uk/
5 Plymouth University Drake Circus,Plymouth,England,PL4 8AA £13,000 https://www.plymouth.ac.uk
6 Aston University Aston Triangle,Birmingham,England,B4 7ET £16,000 www.aston.ac.uk
7 University of Aberdeen Student Recruitment and Admissions,King’s College,
Aberdeen,Scotland,AB24 3FX
£17,000 www.abdn.ac.uk/
8 University of Bolton Deane Road,Bolton,Lancashire,England,BL3 5AB £11,000 www.bolton.ac.uk
9 Teesside University Middlesbrough,England,TS1 3BA £11,000 www.tees.ac.uk/
10 University of Westminster 101 New Cavendish Street,Westminster,London, England,W1W 6XH £12,000 https://www.westminster.ac.uk/
11 Nottingham Trent University Burton St, Nottingham NG1 4BU,  England £12,000 www.ntu.ac.uk/
12 London South Bank University 103 Borough Road,Southwark,London,
England,SE1 0AA
£11,000 www.lsbu.ac.uk/
13 Bangor University Bangor (Wales),Gwynedd,Wales,LL57 2DG £13,000 https://www.bangor.ac.uk
14 University of Brighton Mithras House,Lewes Road,Brighton,Brighton and Hove,
England,BN2 4AT
£13,000 https://www.brighton.ac.uk/
15 University of Leicester University Road,Leicester,England,LE1 7DF £14,000 https://le.ac.uk
16 City University London Northampton Square, London EC1V 0HB, England £15,000 www.city.ac.uk/
17 University of Southampton University Rd, Southampton SO17 1BJ, England £17,000 www.southampton.ac.uk
18 University of South Wales Llantwit Road,Treforest,Pontypridd,Rhondda Cynon Taff,Wales,CF37 1DL £11,000 www.southwales.ac.uk/
19 UEA (University of East Anglia) Norwich Research Park,Norwich,Norfolk,
England,NR4 7TJ
£15,000 https://www.uea.ac.uk/study/international
20 Sheffield Hallam University City Campus,Howard Street,Sheffield,England,S1 1WB £12,000 https://www.shu.ac.uk/international/
21 Royal Agricultural University Stroud Road,Cirencester,Gloucestershire,England,GL7 6JS £11,000 https://www.rau.ac.uk/university-life/international
22 University of Wolverhampton Wulfruna Street,Wolverhampton,England,WV1 1LY £11,000 https://www.wlv.ac.uk/
23 University of Leeds  Leeds LS2 9JT, England £16,000 https://www.leeds.ac.uk/
24 University of Kent Recruitment and Admissions Office,Registry,Canterbury,
Kent,England,CT2 7NZ
£13,000 https://www.kent.ac.uk/
25 Bournemouth University Fern Barrow, Poole, •, Dorset BH12 5BB, Vương quốc Anh £14,000 https://www1.bournemouth.ac.uk/
26 University of Lincoln Brayford Pool,Lincoln,Lincolnshire,England,LN6 7TS £14,000 https://www.lincoln.ac.uk/
27 University of West London St Mary’s Rd, London W5 5RF, England £10,000 https://www.uwl.ac.uk/
28 University of Bristol Senate House, Tyndall Avenue,Bristol,England,BS8 1TH £16,000 https://www.bristol.ac.uk/international/
29 City College The City CollegeUniversity House55 East RoadLondon N1 6AH £16,000 https://www.citycollege.ac.uk/
30 College of Haringey, Enfield and North East London High Rd, London N15 4RU, England £16,000 www.conel.ac.uk
Có thể bạn quan tâm!
Brighton University
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Brighton
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): £14,300
Học bổng: £3,500
Bangor University
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Wales
Bậc học: đại học, thạc sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): £15,250
Học bổng: £ 6.000
SOLENT UNIVERSITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Dự bị Đại học, Đại học, Sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): £11,000 – 15,000
Học bổng: £1,000 – 10,000
Đại Học NOTTINGHAM
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: East
Bậc học: Dự bị/ Đại học/ Thạc sỹ/ Tiếng Anh
Học phí trung bình (Tham khảo): £7.500 - £13.500
Học bổng: 1.000 - 50% học phí
Danh sách các trường cao đẳng, đại học tại Anh Quốc
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo):
SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: đại học, thạc sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): £15,000-£16,000
Học bổng: £4,000 (khấu trừ vào học phí trong năm đầu tiên của bạn)
DLD COLLEGE LONDON
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): ~15,000 EUR
Học bổng: 4,000 EUR
University of Plymouth
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: South West
Bậc học: Dự bị, đại học, thạc sĩ/Tiếng Anh
Học phí trung bình (Tham khảo): £11,800-£39,900/năm
Học bổng: 10-50% học phí
UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND BRISTOL
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Dự bị Đại học, Đại học, Sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): £15,000/năm
Học bổng: £4,000  
UNIVERSITY OF WORCESTER
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: West Midlands
Bậc học: Đại học, Sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): $11,000 – 18,000
Học bổng: $1,000 – 3,000
ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): ~12,820 GBP
Học bổng: 3,500 GBP
Danh sách các trường THPT tại Anh
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo):
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình