Du Học Bluesea
Du Học Bluesea
Du Học Bluesea > CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BLUESEA (sau đây gọi là “Công ty“) là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư và tư vấn giáo dục cho học sinh và sinh viên. Công ty hiểu rằng quyền riêng tư của người dùng là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Do đó, Công ty luôn nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

Chính sách quyền riêng tư này nhằm mục đích giải thích cách thức Công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi họ sử dụng các dịch vụ của Công ty. Chính sách quyền riêng tư này cũng cung cấp cho người dùng các quyền và trách nhiệm liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Khi người dùng đăng ký, đăng nhập, sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty, người dùng đồng ý với chính sách quyền riêng tư này và cho phép Công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo những cách được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, thông tin học tập, thông tin sở thích, thông tin về thiết bị và mạng, thông tin về hoạt động trực tuyến và bất kỳ thông tin nào khác mà Công ty yêu cầu hoặc người dùng cung cấp khi sử dụng các dịch vụ của Công ty.

Công ty thu thập thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?

Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng theo các cách sau:

 • Khi người dùng đăng ký, đăng nhập, sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty, Công ty có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán, thông tin học tập, thông tin sở thích và bất kỳ thông tin nào khác mà Công ty cho là cần thiết để cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng.
 • Khi người dùng sử dụng các dịch vụ của Công ty, Công ty có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin về hoạt động trực tuyến của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại thiết bị, hệ điều hành, ngôn ngữ, thời gian truy cập, lịch sử truy cập, tần suất sử dụng, số lượng truy cập, số lượng lượt xem, số lượng lượt tương tác, số lượng lượt đánh giá, số lượng lượt chia sẻ, số lượng lượt bình luận, số lượng lượt thích, số lượng lượt theo dõi, số lượng lượt mua, số lượng lượt hủy, số lượng lượt hoàn trả, số lượng lượt khiếu nại và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến hoạt động trực tuyến của người dùng trên các dịch vụ của Công ty.
 • Khi người dùng liên hệ với Công ty qua các kênh truyền thông như email, điện thoại, mạng xã hội, Công ty có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin cá nhân của người dùng như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung liên hệ, thời gian liên hệ và bất kỳ thông tin nào khác mà người dùng cung cấp khi liên hệ với Công ty.
 • Khi người dùng tham gia các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát, bình chọn, đánh giá, bình luận, chia sẻ, theo dõi, mua hàng, hủy hàng, hoàn trả hàng, khiếu nại hàng hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến các dịch vụ của Công ty, Công ty có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin cá nhân của người dùng như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán, thông tin học tập, thông tin sở thích, thông tin về giải thưởng, thông tin về ý kiến, thông tin về hành vi mua hàng và bất kỳ thông tin nào khác mà người dùng cung cấp khi tham gia các hoạt động đó.
 • Khi người dùng sử dụng các dịch vụ của Công ty, Công ty có thể nhận và lưu trữ một số thông tin từ các nguồn bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, các nhà cung cấp dịch vụ phân tích, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và bất kỳ nguồn nào khác mà Công ty hợp tác để cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng. Các thông tin từ các nguồn bên thứ ba có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin xác thực, thông tin thanh toán, thông tin giao hàng, thông tin quảng cáo, thông tin phân tích, thông tin xã hội, thông tin bảo mật và bất kỳ thông tin nào khác mà Công ty cần thiết để cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng.

Công ty lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?

Công ty lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trên các máy chủ an toàn và bảo mật của Công ty hoặc của các đối tác hợp tác của Công ty. Công ty chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này hoặc theo quy định của pháp luật. Sau khi thông tin cá nhân của người dùng không còn cần thiết, Công ty sẽ xóa hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của người dùng một cách an toàn và không thể khôi phục.

Công ty sử dụng thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?

Công ty sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở xác thực, thanh toán, giao hàng, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp, phản hồi, khuyến mãi, cập nhật, thông báo, tương tác, đánh giá, bình luận, chia sẻ, theo dõi, mua hàng, hủy hàng, hoàn trả hàng, khiếu nại hàng và bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến các dịch vụ của Công ty.
 • Phân tích và nghiên cứu thị trường, xu hướng, nhu cầu, hành vi, ý kiến, phản hồi và hài lòng của người dùng để cải thiện và phát triển các dịch vụ của Công ty, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đưa ra các quyết định chiến lược và kinh doanh, đo lường và đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các dịch vụ của Công ty.
 • Quảng bá và tiếp thị các dịch vụ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở gửi email, tin nhắn, thông báo, quảng cáo, khuyến mãi, ưu đãi, giới thiệu, mời, đề xuất, tùy biến và bất kỳ hình thức nào khác để giới thiệu và khuyến khích người dùng sử dụng các dịch vụ của Công ty hoặc của các đối tác hợp tác của Công ty.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, người dùng và bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở phòng ngừa, phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, quy định, điều khoản, chính sách, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, bảo mật và bất kỳ quyền và lợi ích nào khác của Công ty, người dùng và bên thứ ba.
 • Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, thủ tục hành chính, yêu cầu của cơ quan nhà nước, tòa án, cơ quan thi hành pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng.
 • Mục đích khác mà Công ty đã thông báo và được sự đồng ý của người dùng.

Công ty chia sẻ, bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba nào không?

Công ty không chia sẻ, bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan, trừ khi có một trong các trường hợp sau:

 • Công ty có sự đồng ý của người dùng.
 • Công ty chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho các đối tác hợp tác của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, các nhà cung cấp dịch vụ phân tích, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và bất kỳ đối tác nào khác mà Công ty hợp tác để cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng. Công ty chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho các đối tác hợp tác của Công ty trong phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này và yêu cầu các đối tác hợp tác của Công ty tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân tương đương với chính sách quyền riêng tư này.
 • Công ty chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba khác khi có sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật, cơ quan nhà nước, tòa án, cơ quan thi hành pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng.
 • Công ty chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba khác khi Công ty cho rằng việc chia sẻ là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, người dùng và bên thứ ba.

Người dùng có quyền gì đối với thông tin cá nhân của mình?

 • Người dùng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:
 • Quyền truy cập: Người dùng có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình mà Công ty đang lưu trữ và sử dụng, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với Công ty qua các kênh truyền thông của Công ty.
 • Quyền sửa đổi: Người dùng có quyền sửa đổi thông tin cá nhân của mình mà Công ty đang lưu trữ và sử dụng, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với Công ty qua các kênh truyền thông của Công ty.
 • Quyền xóa: Người dùng có quyền yêu cầu Công ty xóa thông tin cá nhân của mình mà Công ty đang lưu trữ và sử dụng, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với Công ty qua các kênh truyền thông của Công ty. Tuy nhiên, Công ty có thể từ chối yêu cầu xóa thông tin cá nhân của người dùng nếu việc xóa thông tin cá nhân của người dùng ảnh hưởng đến việc cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng hoặc vi phạm các quy định pháp luật.
 • Quyền ngừng xử lý: Người dùng có quyền yêu cầu Công ty ngừng xử lý thông tin cá nhân của mình mà Công ty đang lưu trữ và sử dụng, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với Công ty qua các kênh truyền thông của Công ty. Tuy nhiên, Công ty có thể từ chối yêu cầu ngừng xử lý thông tin cá nhân của người dùng nếu việc ngừng xử lý thông tin cá nhân của người dùng ảnh hưởng đến việc cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng hoặc vi phạm các quy định pháp luật.
 • Quyền khiếu nại: Người dùng có quyền khiếu nại đến Công ty hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu người dùng cho rằng Công ty đã vi phạm quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

Công ty sử dụng các công cụ bảo mật nào để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng?

Công ty sử dụng các công cụ bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hay xóa bỏ trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Mã hóa dữ liệu: Công ty sử dụng các phương pháp mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi truyền tải và lưu trữ trên các máy chủ của Công ty hoặc của các đối tác hợp tác của Công ty.
 • Xác thực và phân quyền: Công ty sử dụng các phương pháp xác thực và phân quyền để kiểm soát quyền truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng chỉ cho những người có thẩm quyền và cần thiết.
 • Giám sát và kiểm tra: Công ty sử dụng các phương pháp giám sát và kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và khắc phục các sự cố bảo mật nếu có.
 • Đào tạo và nâng cao nhận thức: Công ty đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên và đối tác hợp tác của Công ty về các quy định và biện pháp bảo mật thông tin cá nhân và yêu cầu họ tuân thủ nghiêm ngặt.

Công ty có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này không?

Công ty có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để phù hợp với các thay đổi trong hoạt động kinh doanh, công nghệ, pháp luật và yêu cầu của người dùng. Khi Công ty cập nhật chính sách quyền riêng tư này, Công ty sẽ thông báo cho người dùng qua các kênh truyền thông chính thức của Công ty và yêu cầu người dùng xem xét và đồng ý với các thay đổi trong chính sách quyền riêng tư này. Nếu người dùng không đồng ý với các thay đổi trong chính sách quyền riêng tư này, người dùng có quyền ngừng sử dụng các dịch vụ của Công ty.

Liên hệ với Công ty như thế nào nếu có thắc mắc hoặc góp ý về chính sách quyền riêng tư này?

Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào về chính sách quyền riêng tư này, người dùng có thể liên hệ với Công ty qua các kênh truyền thông sau:

Email: info@bluesea.edu.vn

Điện thoại: 028 54 39 9999

Địa chỉ: 101 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty sẽ tiếp nhận, xử lý và phản hồi cho người dùng trong thời gian sớm nhất có thể.

Cảm ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BLUESEA. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với các dịch vụ của Công ty.

5/5 - (2000 bình chọn)
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
ĐĂNG KÝ THI THỬ
PTE MIỄN PHÍ
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình