HOTLINE

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DU HỌC NEW ZEALAND 2015

Chi phí tại VN: Phí xin visa: 130 USD (Không hoàn lại ); Phí khám sức khoẻ: 118 USD (Không hoàn lại); Vé máy bay: 700 USD

Chi phí ước tính:

 (1 NZ $ =13.000 VND theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank )

Chi phí tại VN: Phí xin visa: 130 USD (Không hoàn lại ); Phí khám sức khoẻ: 118 USD (Không hoàn lại); Vé máy bay: 700USD

 Chi phí tại NewZealand:

TIẾNG ANH THPT:
24 tuần 

 

Học phí : 270 – 370 NZ$/tuần

6.480 – 8.880 NZ$/24 tuần

Phí ăn ở : 200 – 220 NZ$/ tuần

4.800 NZ$/24 tuần

Tổng chi phí ban đầu : 11.280 – 14.160 NZ$  (Học phí + phí sinh hoạt + phí tại VN)

≈ 170 – 200 triệu đồng

30 tuần 

 

Học phí : 270 – 370 NZ$/tháng

8.100 – 11.100 NZ$/ 30 tuần

Phí ăn ở: 200- 220 NZ$/ tuần

6.000 NZ$/30 tuần

Tổng phí ban đầu : 14.100 – 17.700 NZ$  (Học phí +  phí sinh hoạt +  phí tại VN)

≈  200 – 250 triệu đồng

Chi phí 1 năm 

 

 

- Học phí: 10.500- 14.000 NZ

- Phí ăn ở: 11.400 NZ$

- Bảo hiểm: 500 NZ$

Tổng  phí : 22.400 – 25.900 NZ$

≈ 300 – 360 triệu đồng

 

Cao đẳng: Đại học: Thạc sỹ:
Học phí 1 năm: 

 

- Học phí: 13.000 – 17.000NZ$

- Phí ăn ở: 200 – 220 NZ$/tuần = 10.400 NZ $/52 tuần.

- Phí bảo hiểm: 400 NZ$

Tổng phí: 23.800 – 27.800NZ$

≈ 310 – 360 triệu đồng

Chi phí năm đầu: 

 

- Học phí: 16.000 – 22.000NZ$

- Phí ăn ở: 200 – 220NZ$/tuần

10.400 NZ$/52 tuần

Phí bảo hiểm: 500 NZ $

Tổng phí: 26.900- 32,900 NZ$

 350  – 430 triệu đồng

Chi phí 1 năm: 

 

- Học phí: 19.000 – 23.000 NZ$

- Phí ăn ở: 200 – 220 NZ$/tuần

10.400 NZ$/52 tuần

- Phí bảo hiểm: 500 NZ$

Tổng phí:  29.400 – 40.900 NZ$

≈ 380 – 440 triệu đồng

 

SO SÁNH CHI PHÍ HỌC PTTH NEW ZEALAND VỚI CÁC NƯỚC KHÁC

 

(Tỉ giá: 1 Đồng bảng Anh = 30.000 VND. 1 Đô la Úc = 17.200 VND, 1 Đôla Niu dilân = 13.000 VND)

ANH ÚC Niu  Dilân
1 Năm học tiếng: 

 

+ Học phí: 7.000 bảng

+ Ăn ở: 7.200 bảng

+ Giám hộ: 0

=> 14.200 bảng/năm

1 Năm học tiếng: 

 

+ Học phí: 14.000 AUD

+ Ăn ở: 10.000 AUD

+ Giám hộ: 1.200 AUD

=> 25.200 AUD/ năm

1. Miễn phí học Tiếng Anh khi học tại Niu Dilân
2. Năm chuyên ngành: 

 

+ Học phí và ăn ở: 15.000 – 30.000 bảng/năm

+ Giám hộ: 0

=> 15.000 – 30.000bảng/năm

2. Năm chuyên ngành: 

 

+ Học phí: 15.000 AUD

+ Ăn ở: 13.000 AUD

+ Giám hộ: 2.000 AUD

=>30.000 AUD/ năm

2. Năm chuyên ngành: 

 

+ Học phí: 13.000 NZD

+ Ăn ở: 12.000 NZD

+ Giám hộ: 0

=> 25.000 NZD/năm

* Chi phí trên thay đổi theo tỷ giá đô NEW ZEALAND  đồng Bảng Anh và  Đô la Úc  vào từng thời điểm và trường mà học sinh lựa chọn.

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC BLUE SEA

Mobile: 0901 83 85 86

Tel: 08 39 10 73 98 | Fax: 08 39 101 971

Tổng Đài Tư Vấn : 1900 72 75

Tel: 08 39 10 73 98 | 08 5404 1040 Fax: 08 39 101 971

Website: www.duhocbluesea.edu.vn

Email: info@duhocbluesea.edu.vn