Du Học Bluesea
Du Học Bluesea
VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): • Đại học : 4.555 - 6.830 EUR • Sau Đại học: 4.555 - 6.830 EUR
UNIVERSITY OF ECONOMICS – VARNA
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): • Đại học : 2500 EUR • Sau Đại học: 3000 EUR
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Sofia
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Khóa dự bị: 2500 EUR Hệ đại học: 3000 EUR Hệ thạc sĩ: 3000 EUR
THE EUROPEAN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Hệ đại học: 3000 EUR Hệ thạc sĩ: 3500 EUR
DIMITAR A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Veliko Tarnovo
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): • Chương trình tiếng Anh: 1500 EUR • Đại học : 1200 EUR • Sau Đại học: 2100 EUR
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
ĐĂNG KÝ THI THỬ
PTE MIỄN PHÍ
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình