Du Học Bluesea
Du Học Bluesea

Danh sách các trường Trung Quốc

Tên trường Thành phố Website Trường
Đại học Giao thông Trùng Khánh Trùng Khánh https://www.cqjtu.com/
Đại học Hàng Không vũ trụ Bắc Kinh Bắc kinh https://www.buaa.edu.cn/
Đại học Tôn Sơn Quảng Châu – Thâm Quyến https://sysu.edu.cn/en/index.htm
Đại học kinh tế và tài chính Thượng Hải Thượng Hải https://english.sufe.edu.cn/
Đại học Khoa học công nghệ Quế Lâm Quảng Tây
Đại học Tứ Xuyên Tứ Xuyên https://www.scu.edu.cn/
Đại học Văn hóa – ngôn ngữ Bắc Kinh https://www.blcu.edu.cn/
Đại học Hoa Đông Thượng Hải https://english.ecnu.edu.cn/
Đại học Giao thông Tây Nam Thành Đô -Tứ Xuyên https://english.swjtu.edu.cn/
Đại học Trùng Khánh Trùng khánh https://english.cqu.edu.cn/
Đại học sư phạm Vân Nam Vân Nam https://www.ynnu.edu.cn/
Đại học Triết Giang Triết Giang https://www.zju.edu.cn/english/
Có thể bạn quan tâm!
ĐẠI HỌC THIÊN TÂN
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 56 - 86 triệu/1 năm
Học bổng: 2500 - 3500 RMB/ 1 năm
ĐẠI HỌC PHỤC ĐÁN
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Đại học: 23,000 - 42,000 RMB/năm Sau Đại học: 26,000 - 85,000 RMB/năm
Học bổng: 1000 - 3500 rmb
ĐẠI HỌC NAM KINH
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Hệ ngôn ngữ: 21000 NDT/năm. Đại học: 21000 NDT - 42000 NDT/năm (tùy theo chuyên ngành)
Học bổng: lên tới 100%
ĐẠI HỌC CHIẾT GIANG
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Học phí ngôn ngữ: 18,000 RMB/năm Học phí hệ Đại học: 19,800 - 42,800 RMB/năm Học phí hệ Thạc Sĩ: 22,800 - 32,800 RMB/năm
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG THƯỢNG HẢI
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Đại học: 24,800 RMB/năm Sau Đại học: 45,500 RMB/năm
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
ĐĂNG KÝ THI THỬ
PTE MIỄN PHÍ
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình