Du Học Bluesea
Du Học Bluesea
UNIVERSITI TENAGA NASIONAL
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 17,250 USD /3 năm
Học bổng: 10%-30%
HELP University
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 79,700 RM/3 năm
Học bổng: 10%-30%
ADVANCE TERTIARY COLLEGE
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 16,000 RM/năm
Học bổng: 10%-30%
SUNWAY UNIVERSITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Selangor
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): Khoảng 197 triệu/1 năm
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình