Du Học Bluesea
Du Học Bluesea
ĐẠI HỌC KHOA HỌC – KỸ THUẬT TỈNH NGÔ
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại Học
Học phí trung bình (Tham khảo): 48200 Đài tệ/năm
Học bổng: Học phí học kỳ năm 1 giảm 100%
ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG HOA
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại Học
Học phí trung bình (Tham khảo): 44.603 ~ 51.380 Đài tệ/năm
Học bổng: Học phí học kỳ năm 1 giảm 50%
ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ĐỨC MINH
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại Học
Học phí trung bình (Tham khảo): 1400 USD/năm
Học bổng: Học phí học kỳ đầu năm 1 giảm 50%
ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀI BẮC
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại Học
Học phí trung bình (Tham khảo): 45.388 ~ 52022 Đài tệ/năm
Học bổng: Năm học thứ 1 giảm 50% học phí KTX năm nhất miễn 100%
ĐẠI HỌC KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ NGÔ PHỤNG
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại Học
Học phí trung bình (Tham khảo): 47.220 ~ 54130 Đài tệ/năm
Học bổng: Năm học thứ 1 miễn 100% học phí KTX năm nhất miễn 100%
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình