Du Học Bluesea
Du Học Bluesea
UNIVERSITY OF LISBON
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 3,000 - 12,500 EUR/năm
UNIVERSITY OF PORTO
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Cử nhân và Thạc sĩ tích hợp, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): Cử nhân và thạc sĩ tích hợp: 697 eur/năm Thạc sĩ: 1250 eur/năm Tiến sĩ: 2.750 eur/năm
Học bổng: SASUP Scholarships Merit Scholarships Scientific Scholarships
UNIVERSITY OF COIMBRA
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): Cử nhân: 697 – 1063 eur Thạc sĩ: 697 – 2990 eur Tiến sĩ: 1063 – 2990 eur
UNIVERSITY OF AVEIRO
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): Cử nhân: 3500 – 5000 eur Thạc sĩ: 3500 – 5000 eur Tiến sĩ: - 2750 eur cho Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật, Toán học và Sức khỏe; - 2325 eur cho Kinh tế, Quản lý và Giáo dục; - 2000 eur về Khoa học Con người, Xã hội và Chính trị; - 8500 eur cho chương trình tiến sĩ về đổi mới kinh doanh.
UNIVERSITY OF ALGARVE
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ Tích Hợp, Khóa Sau Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): Đại học (Chu kỳ 1) và Thạc sĩ Tích hợp: 3.500 - 4.500 Euro Thạc sĩ (Chu kỳ 2): 2.000 - 4.500 Euro Tiến sĩ (Kỳ 3)2.500 - 6.000 Euro
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
ĐĂNG KÝ THI THỬ
PTE MIỄN PHÍ
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình