Du Học Bluesea
Du Học Bluesea

Danh sách các trường Tây Ban Nha

KHU VỰC TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
MADRIA COMPLUTENSE OF MADRID (UCM) Tiếng TBN, Đại học, Sau Đại Học
CARLOS III INVERSITY Đại học & Sau Đại Học
UNIVERSITY OF ALCALA DE HENARES Tiếng TBN, Đại học, Sau Đại Học
CATALUNA AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA Tiếng TBN, Đại học, Sau Đại Học
UNIVERSITY OF BARCELONE Đại học & Sau Đại Học
CASTLLA & LEON UNIVERSITY OF VALLADOLID Tiếng TBN, Đại học, Sau Đại Học
UNIVERSITY OF LEON Đại học & Sau Đại Học
LA RIOJA UNIVERSITY LA RIOJA Đại học & Sau Đại Học
ARAGON UNIVERSITY OF ZARAGOZA Tiếng TBN, Đại học, Sau Đại Học
GALICIA UNIVERSITY OF SANTIAFO DE COMPOLISTA Đại học & Sau Đại Học
Có thể bạn quan tâm!
POMPEU FABRA UNIVESITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Đại học: 1.657- 2.287 eur/ năm Thạc sĩ: 3.162- 3.280,2 eur/ năm
Học bổng: 1.500- 7.278 eur
UNIVERSITY OF NAVARRA
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Quận Ibeata
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Học phí: 9,000- 15,700 eur/năm/60 tín chỉ
Học bổng: 1500 EUR
University of Barcelona
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Catalonia
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Cử nhân:1,680- 3,480 eur/ năm Thạc sĩ: 2,500- 4,500 eur/ năm Tiến sĩ: 2,000- 3,000 eur/ năm
Học bổng:
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Catalunya
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): Đại học: 2.000-3.000 eur/năm Thạc sĩ: 3.000-4.000 eur/năm Tiến sĩ: : 3.500- 5.000 eur/năm
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 5.050 – 9.300 EUR/năm
Học bổng: 1.800 – 2.000 EUR/năm
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình