Du Học Bluesea
Du Học Bluesea

Danh sách các trường Đại học tại Úc

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC

No Trường Thành phố Học phí Link website trường
AUD/Năm
1 The University of Melbourne Melbourne 38,000 https://www.unimelb.edu.au/
2 The University of Adelaide Adelaide 40,000 https://www.adelaide.edu.au/
3 The University of New South Wales Sydney 40,000 https://www.unsw.edu.au/
4 Monash University Melbourne 39,000 https://www.monash.edu/
5 The Australian National University Canberra 40,000 https://www.anu.edu.au/
6 The University of Queensland Brisbane 32,000 https://www.uq.edu.au/
7 The University of Sydney Sydney 40,000 https://www.sydney.edu.au/
8 The University of Western Australia Perth 30,000 https://www.uwa.edu.au
9 Queensland University of Technology Brisbane 31,000 https://www.qut.edu.au/
10 University of South Australia Adelaide 31,000 – 34,000 https://study.unisa.edu.au/
11 Swinburne University Swinburne 37,000 https://www.swinburne.edu.au/
12 Macquarie University Sydney 34,000 – 40,800 https://mq.edu.au/
13 University of Wollongong Wollongong 33,000 https://www.uow.edu.au/
14 Curtin University Perth 32,000 – 36,000 https://www.curtin.edu.au/
15 Federation University Australia Perth 24,700 https://study.federation.edu.au/
16 Murdoch University Perth 26,000 – 32,000  https://www.murdoch.edu.au/
17 RMIT University Melbourne 30,000 https://www.rmit.edu.au
18 Central Queensland University Rockhampton 24,000 – 30,000  https://www.cqu.edu.au/
19 Deakin University  Melbourne 34,000 – 39,500 https://www.deakin.edu.au/
20 Torrens University Adelaide 28,000 https://www.torrens.edu.au/
21 Victoria University Sydney 25,000 https://www.vu.edu.au/
22 TAFE SA Adelaide 12,000 https://www.tafesa.edu.au/
23 University of New England Adelaide 29,000 – 31,000 https://www.une.edu.au/
24 University of Technology Sydney Sydney 42,800 – 48,020 https://www.uts.edu.au/
25 La Trobe University Melbourne 39,000 https://www.latrobe.edu.au/
26 Kaplan Business School Adelaide 19,000 https://www.kbs.edu.au/
27 The University of Newcastle Newcastle  37,000 https://www.newcastle.edu.au/
28 University of Tasmania Tasmania 32,950 https://www.utas.edu.au/
29 Griffith University Brisbane 29,000 – 35,500 https://www.griffith.edu.au/
30 Southern Cross University Gold Coast 28,000 – 32,000 https://www.scu.edu.au/

 

Có thể bạn quan tâm!
CURTIN UNIVERSITY
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Tiểu bang Tây Úc
Bậc học: Đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 32,000$
Citipointe Christian College
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Queensland
Bậc học: Trung học phổ thông
Học phí trung bình (Tham khảo): 23,370 -32,700 AUD/năm
Học bổng: 50%
Education Queensland International
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Queensland
Bậc học: THPT/THCS/TH
Học phí trung bình (Tham khảo): 16,064 AUD/ năm
 Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS)
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: New South Wales
Bậc học: đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 28.500 AUD
Đại học Griffith
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Queensland
Bậc học: Đại học, Thạc sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): 29,000 AUD – 35,500 AUD/ năm
Học bổng: 20% học phí
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: South Australia
Bậc học: THCS&THPT
Học phí trung bình (Tham khảo): 13,000 AUD/năm
TAFE Queensland
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Queensland
Bậc học: Cao đẳng
Học phí trung bình (Tham khảo): 8.200 AUD
Đại học Central Queensland
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Queensland
Bậc học: Đại học, Thạc sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): 28,000-36,000 AUD/ năm
Học bổng: 25% học phí
Đại học Deakin
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Melbourne
Bậc học: Đại học, Thạc sĩ
Học phí trung bình (Tham khảo): 33,800- 39,800 AUD/năm
Học bổng: 20% - 50% Học phí
CHARLES CAMPBELL COLLEGE
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: South Australia
Bậc học: THCS/THPT
Học phí trung bình (Tham khảo): 12,000 AUD /năm
Ashwood High School
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: VICTORIA
Bậc học: THCS & THPT
Học phí trung bình (Tham khảo): $16,195 AUD - $18,163 AUD
Trường trung học Brington
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực: South Australia
Bậc học: Trung học phổ thông
Học phí trung bình (Tham khảo): $16,769- $18,819 AUD/năm
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
ĐĂNG KÝ THI THỬ
PTE MIỄN PHÍ
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình