HOTLINE

TIẾP TỤC LÀ HỌC BỔNG ÚC

Kaplan Business School được thành lập năm 2008 tại Adelaide, Úc bởi tập đoàn Kaplan – một tổ chức hàng đầu về lĩnh vực giáo dục đã có kinh nghiệm hơn 70 năm.

Tính đến nay, KBS đã có:

 • 400 cơ sở được mở trên 30 quốc gia
 • Sinh viên học tại đây đến từ 80 quốc gia trên thế giới
 • Hơn 3000 cựu sinh viên
 • Hơn 1,000 đối tác với các trường học, cao đẳng, đại học
 • Các khóa học chất lượng gắn liền thực tiễn về Kinh doanh và Kế toán từ bậc Cao đẳng đến Thạc sỹ

Các ngành đào tạo và điều kiện

- Diploma of Business: 
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 5.5
GPA: 6.0
Học phí: $17,200
 
- Graduate Certificate in Accounting
Yêu cầu đầu vào Anh: IELTS 6.0
Phải có bằng Bachelor hoặc bằng tương đương.
Học phí: $10,400
 
- Bachelor of Business: 
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 6.0
GPA: 6.0
Học phí: $51,600
 
- Master of Accounting: 
Yêu cầu đầu vào Anh: IELTS 6.0
Phải có bằng Bachelor hoặc bằng tương đương.
Học phí: $41,600
 
- Bachelor of Business (Accounting): 
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 6.0
GPA: 6.0
Học phí: $51,600
 
- Master of Professional Accounting: 
Yêu cầu đầu vào Anh: IELTS 6.0
Phải có bằng Bachelor hoặc bằng tương đương.
Học phí: $31,200
 
- Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management): 
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 6.0
GPA: 6.0
Học phí: $51,600
 
- Graduate Certificate in Business Administration: 
Yêu cầu đầu vào Anh: IELTS 6.0
Phải có bằng Bachelor hoặc bằng tương đương.
Học phí: $14,500
 
- Bachelor of Business (Marketing):
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 6.0
GPA: 6.0
Học phí: $51,600
 
- Graduate Diploma of Business Administration: 
Yêu cầu đầu vào Anh: IELTS 6.0
Phải có bằng Bachelor hoặc bằng tương đương.
Học phí: $29,000
 
- Bachelor of Business (Management): 
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 6.0
GPA: 6.0
Học phí: $51,600
 
- Master of Business Administration: 
Yêu cầu đầu vào Anh: IELTS 6.0
Phải có bằng Bachelor hoặc bằng tương đương.
Học phí: $43,500
 
- Bachelor of Business (Finance): 
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: IELTS 6.0
GPA: 6.0
Học phí: $51,600
 
HỌC BỔNG: 3,000 AUD
 
Điều kiện: 
 •  Phải là công dân Châu Á.
 •  Đã đăng kí khóa học toàn thời gian của chương trình undergraduate và postgraduate.
 •  Đạt yêu cầu đầu vào của các khóa học ở Kaplan đặt ra.
 •  Đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào. NB: Học sinh đăng kí các gói học tiếng Anh ở Kaplan có thể được cấp học bổng dựa trên những thỏa mãn điều kiện yêu cầu tiếng Anh.
 •  GPA tối thiểu 6.5, tùy từng bằng cấp mà có thể yêu cầu GPA cao hơn.
 •  Viết một bài luận tối thiểu 250 từ đưa ra những lợi ích mà bạn sẽ đạt được khi nhận được chứng chỉ tại Kaplan.
 •  Chỉ được apply một học bổng duy nhất tại Kaplan.

Liên hệ Bluesea để biết thêm thông tin chi tiết...