HOTLINE

Công ty Du Học Blue Sea thay đổi nhận diện thương hiệu

Một số hình ảnh mới trong bộ nhận diện thương hiệu.

1. Logo

2. Một số hình ảnh văn phòng thật tế.

 

3. Hình ảnh đồng phục