HOTLINE

Chương trình học thạc sĩ tại UK: 1 năm học - 1 năm thực tập hưởng lương

UK vốn đã không xa lạ gì với sinh viên Việt Nam bởi nền giáo dục lâu đời, các Trường Đại học hầu hết nằm trong top 1-2% của thế giới. Bằng cấp của UK có giá trị toàn cầu, ngôn ngữ sử dụng trong chương trình học là tiếng Anh – ngôn ngữ quốc tế, điều này tại điều kiên cho sinh viên tốt nghiệp xong có thể làm việc tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
 
 
Những năm gần đây, cùng với sự giới hạn và thắt chặt của chính phủ Anh, các chương trình học Thạc sĩ tại UK đã có sự thay đổi, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế có thêm thời gian làm việc, trải nghiệm thêm ở UK. 
 
- Chương trình học kéo dài 24 tháng, thay vì 9 – 12 tháng như trước.
- Sau 1 năm học, sinh viên sẽ được tham gia chương trình thực tập trong 1 năm còn lại.
 
1.Ưu điểm của chương trình:
 
- Hoc phí gần như giữ nguyên - tăng chỉ khoảng £2,000 cho năm thứ 2.
- Học bổng: từ £1,000 đến 50% học phí/ áp dụng nguyên 2 năm. Trung bình chi phí học sinh phải chi trả sau học bổng cho chương trình 2 năm khoảng £10,000 - £12,000/cả chương trình.
- Visa được cấp dài hơn: 24 tháng theo chương trình học.
- Những trường ở các vùng đông đúc như Bournemouth - Manchester - London, học sinh có tỉ lệ xin được việc làm cho năm 2 từ 80-90%. Tỷ lệ này tại Nottingham Trent thấp hơn - khoảng 35%, do đây là vùng có ít dân cư.
- Hầu hết các chương trình học đều không quá nặng với học sinh Việt Nam, các bạn vẫn sẽ đạt lực học khá khi học tại các trường này khi vừa học vừa làm.
 
2. Các trường đại học đối tác có chương trình Thạc sĩ 2 năm: