HOTLINE

Chúc mừng Nguyễn Thái Dương có visa Canada Tháng 5/2017

Chúc mừng Nguyễn Thái Dương đã đậu visa tháng 5/2017. Sắp tới bạn sẽ nhập học tại trường Upper Madison College kỳ học tháng 9/2017 ở Toronto.

Đặc biệt, mẹ của Dương cũng đã được dán visa 10 năm để có thể sang thăm bạn trong thời gian bạn học tập tại Canada.