HOTLINE

Danh sách các trường đại học Anh Quốc hàng đầu

Du học anh được nhiều bạn đang quan tâm   Và nhất là trong những năm gần đây công ty du học Bluesea chúng tôi nhận được rất nhiều hồ sơ xin đi du học anh. Sau đây Công ty du học Bluesea chúng tôi xin chia sẻ danh sách trường đại học tại anh và thông tin học phí được cập nhật gần đây nhất.

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ HỌC PHÍ WEBSITE
1 BPP University London £10,000 http://www.bpp.com/
2 University of Worcester Worcester,Worcestershire £11,000 www.worcester.ac.uk
3 Anglia Ruskin Cambridge £11,000  
4 Southampton Solent University Southampton £12,000 www.solent.ac.uk/
5 Plymouth University Plymouth £13,000 https://www.plymouth.ac.uk
6 Teesside University Middlesbrough £11,000 www.tees.ac.uk/
7 University of Westminster Westminster,London £12,000 https://www.westminster.ac.uk/
8 Nottingham Trent University Nottingham £12,000 www.ntu.ac.uk/
9 London South Bank University London £11,000 www.lsbu.ac.uk/
10 Bangor University Wales £13,000 https://www.bangor.ac.uk
11 University of Brighton Brighton and Hove £13,000 https://www.brighton.ac.uk/
12 University of Leicester Leicester £14,000 https://le.ac.uk
13 University of South Wales Wales £11,000 www.southwales.ac.uk/
14 Sheffield Hallam University Sheffield,England £12,000 http://www.shu.ac.uk/international/
15 Royal Agricultural University Gloucestershire,England £11,000 https://www.rau.ac.uk/
16 University of Wolverhampton Wolverhampton,England £11,000 http://www.wlv.ac.uk/
17 Bournemouth University Fern Barrow, Poole £14,000 https://www1.bournemouth.ac.uk/
18 University of Lincoln Lincolnshire,England £14,000 http://www.lincoln.ac.uk/
19 University of West London London £10,000 http://www.uwl.ac.uk/
20 University of Bolton Lancashire,England £11,000 www.bolton.ac.uk